fbpx

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca: Woobrick Sp. z o.o., 33-394 Chomranice 31, tel.: +48 512 144 861 email: office@woobrick.com, zwany dalej Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.
© 2019 RIMAGIS. All Rights Reserved.